Rofa

مکان هایی در نیجریه که در آن سنگ معدن کرومیت یافت می شود