Rofa

در کارخانه های اندازه گیری سنگ آهک در هند استفاده می شود