Rofa

آسیاب های عمودی که برای آسیاب تیغه ها استفاده می شود